Dlaczego polecamy?

Czy warto stosować biopreparaty SK-BIOACTIV

Wzbogacanie osadu czynnego, błony biologicznej, osadu granulowanego na oczyszczalniach ścieków bakteriami (z grupy bacillus, lactobacillus, nitrosomas, nitrobacter, psudomonas) oraz mikroorganizmami archaea – nazywamy bioaugumentacją.

Dzięki prostym metodom aplikacji osiągamy określony efekt za niewielki ułamek nakładów niezbędnych przy wykonywaniu prac mechaniczno-konstrukcyjnych stosowanych w rozwiązywaniu problemów jak wyżej.

Dlatego właśnie polecamy stosowanie naszego systemu biologicznej bioaugumentacji z wykorzystaniem SK-BIOACTIV we wszystkich projektach dotyczących remediacji oczyszczalni ścieków, uzdatniania powierzchniowych wód gruntowych oraz oczyszczania skażonych gleb i wielu innych. 

Dane firmy

Imex Trading Wiesław Pachla
Franciszka Lessla 2 lok. 79
24-100 Puławy

NIP: 7161004171, REGON: 430476818,
BDO: 000631767
NRB: 77 8741 0004 0080 8853 2000 0010

Kontakt

© Copyright 2020 ImexTrading. Realizacja: PRESTOMEDIA