RODO

Polityka prywatności

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j., ul. Lessla 2 lok. 79, 24-100 Puławy zwana dalej „Imex Trading” lub „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: biuro@imextrading.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Imex Trading w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii  i  archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów,  a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją  obowiązku archiwizacyjnego.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarzadzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
II. kontrahenci Imex Trading – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;
III. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
V. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 
Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych: e-mail: biuro@imextrading.pl. 

Dane firmy

Imex Trading
Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.
Lessla 2 lok. 79, 24-100 Puławy

NIP: 7162825266, REGON: 382262669,
KRS: 0000765439, BDO: 000122751
NRB: 58 1020 3219 0000 9702 0149 2362

Kontakt

© Copyright 2020 ImexTrading. Realizacja: PRESTOMEDIA

English

Call now

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close