Informacje ogólne

o produktach bakteryjnych marki SK-BIOACTIV

Informacje ogólne

Nasza oferta produktów bioaktywnych pod marką SK-BIOACTIV zawiera wyroby w formie sypkiej, bloków i płynnej przeznaczone głównie do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz bioremediacji (biologicznego oczyszczania) zanieczyszczonych gruntów i wód powierzchniowych głównie ropopochodnymi. Oferowane produkty zapewnieniają wszechstronne zapotrzebowanie produktów przydatnych we wszystkich sektorach gospodarki. Staramy się być pomocni w zakresie dostarczenia niezbędnej informacji oraz fachowej porady dla zainteresowanych celem szybkiego i skutecznego rozwiązywania zaistniałych problemów.
Oferujemy produkty, które znalazły uznanie i zastosowanie w zasadzie na całym świecie w tysiącach zastosowań, w różnych gałęziach przemysłu, w małych i wielkich komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Efekt ten został osiągnięty dzięki wysoko wykwalifikowanej profesjonalnej kadrze producenta i wszechstronnym doświadczeniom prowadzonym na przestrzeni wielu dziesiątków lat.
Oprócz produktów o przeznaczeniu przemysłowym oferujemy również produkty adresowane dla gospodarstw domowych, głównie dla utrzymania w należytej sprawności oczyszczalni przydomowych, szamb, odmulania i odtłuszczania ciągów i urządzeń kanalizacyjnych, neutralizacji odorów, utrzymania higieny, utrzymania w należytej kondycji trawników itp.. 

Wymagane warunki środowiskowe dla efektywnej pracy bakterii

Bakterie to istoty żywe, więc jeśli nie będą stosowane w odpowiednich warunkach po prostu wyginą.

Cel stosowania procesu bioaugmentacji (biostymulacji)

Produkty pod marką SK-BIOACTIV są skonstruowane tak by zapewnić skuteczne rozwiązania z wykorzystaniem składników, które nie powodują szkód w środowisku naturalnym. Wszystkie te produkty zawierają drobnoustroje znane jako bakterie. Te specyficzne wyselekcjonowane pożyteczne bakterie są używane w procesie nazywanym bioaugmentacją (biostymulacja, biowspomaganie), który jest ustawialny/kontrolowalny i przyjazny dla środowiska oczyszczanego z zanieczyszczeń bez używania szkodliwych chemikaliów. To nazywa się biostymulacją. Mechanizm działania biopreparatów polega na zwiększaniu populacji bakterii w biomasie i tworzeniu im możliwie nalepszych warunków do życia w tejże biomasie, co znacząco usprawnia i przyspiesza proces oczyszczania. Nasze produkty biostymulujące mogą być stosowane do szerokiej grupy ścieków przemysłowych oraz do ścieków bytowych i w wielu innych przypadkach.

Wyjaśnienie mechanizmu bioaugmentacji

Bakterie gromadzą się w biomasie oraz jako błona biologiczna na powierzchniach wewnątrznych ścian rur, wewnątrz i na powierzchniach zbiorników i urządzeń, przez które ścieki płyną albo gdzie są przechowywane. Bakterie produkują enzymy (naturalne katalizatory), które rozkładają substancje takie jak tłuszcze, ropopochodne i smary oraz inne substancje węglowodorowe, albo zmieniają substancje, które zawierają nadmiar azotu (poprzez proces znany jako nitryfikacja/denitryfikacja) tak, aby azot był bezpiecznie uwolniony do atmosfery. Produkty końcowe to całkowicie nieszkodliwy CO2 i H2O. To jest to co, natura zrobiłaby ze ściekami gdyby miała dostateczną przestrzeń i odpowiednio długi czas. Niestety, większość oczyszczalni ścieków nie ma wystarczającej przestrzeni i ścieki „podróżują” przez nie zbyt szybko dla naturalnie występujących w przyrodzie bakterii by te mogły wyprodukować dość enzymów. Występująca w przyrodzie biomasa potrzebuje więc pomocy. Proces potrzebuje wsparcia dodatkowymi bakteriami, czyli biostymulacji.

Bezpieczeństwo

Bakterie zawarte w SK-BIOACTIV są bezpieczne. Żadne z organizmów zastosowanych w naszych produktach nie są genetycznie zmodyfikowane lub chorobotwórcze dla ludzi, zwierząt i roślin. Żadne niepożądane skutki dla zdrowia związane z użyciem naszych produktów albo ich produktów ubocznych nigdy nie były przez kogokolwiek zgłaszane. Drobnoustroje nie stwarzają żadnego niebezpieczeństwa dla skóry, odzieży, czy też wyposażenia. W przypadku rozlania, drobnoustroje mogą być wytarte, zmyte itp.. Jeśli produkty mają styczność ze skórą, mogą po prostu być zmywane. Produkty nie mają jakiegokolwiek niszczącego oddziaływania na metale, ceramikę i tworzywa sztuczne. Produkty nie stanowią zagrożenia dla wszelkich typów oczyszczalni scieków. Ich obecność w ściekach jedynie usprawnia przebieg procesów zachodzących w tych urządzeniach. Produkty nie wymagają specjalnych form dopuszczenia do stosowania, jeśli stosowanie jest zgodnie z ich przeznaczeniem, poza oczywistą dostępnością arkuszy danych bezpieczeństwa, które są przez nas udostępniane na życzenie zainteresowanych.

Jakość

Oferowane przez nas produkty są wyhodowane i wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Dokładne składy produktów marki SK-BIOACTIV i używane w nich typy bakterii stanowią tajemnicę będącą własnością producenta. Produkty są przygotowywane z zachowaniem szczególnego nadzoru, stosownie do przyjętych rygorystycznych wytycznych, podlegając wszechstronnej i ścisłej kontroli dla każdej partii. Każda partia produktu musi zdać surowe testy kontroli jakości, włączając w to testy na obecność Salmonelli, pałeczki czerwonki i podobnych do pałeczki okrężnicy i otrzymuje indywidualny numer serii/LOT dla potrzeb identyfikacyjnych.

Gwarancja

Informacje przedstawione w arkuszach danych, według naszej rzetelnej i najlepszej wiedzy, są godne zaufania. Informacje są dostarczone tylko jako reprezentatywne i nie dające żadnych gwarancji, wyrażonych albo dorozumianych, co do przedstawionych wyników. Ani producent ani dystrybutor nie ma żadnej kontroli nad posługiwaniem się, magazynowaniem i warunkami stosowania, więc ani producent ani dystrybutor nie będzie odpowiedzialny za ewentualną stratę, szkodę albo wydatek powstały w związku z obchodzeniem się, magazynowaniem, użyciem produktu albo z jakimikolwiek innymi powiązanymi z tym zdarzeniami.

Pochodzenie

Wyprodukowano w EU dla Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j..

Import i dystrybucja

Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Dane firmy

Imex Trading
Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.
Lessla 2 lok. 79, 24-100 Puławy

NIP: 7162825266, REGON: 382262669,
KRS: 0000765439, BDO: 000122751
NRB: 58 1020 3219 0000 9702 0149 2362

Kontakt

© Copyright 2020 ImexTrading. Realizacja: PRESTOMEDIA

English

Call now

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close