BIOPREPARATY

marki SK-BIOACTIV

PRZEZNACZENIE

01

Informacje ogólne

Oferta produktów bioaktywnych pod marką SK-BIOACTIV zawiera wyroby w formie sypkiej, bloków i płynnej przeznaczone głównie do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz bioremediacji (biologicznego oczyszczania) zanieczyszczonych gruntów i wód powierzchniowych głównie ropopochodnymi. Oferowane produkty zapewnieniają wszechstronne zapotrzebowanie produktów przydatnych we wszystkich sektorach gospodarki.
Staramy się być pomocni w zakresie dostarczenia niezbędnej informacji oraz fachowej porady dla zainteresowanych celem szybkiego i skutecznego rozwiązywania zaistniałych problemów.

02

Bezpieczeństwo

Bakterie zawarte w SK-BIOACTIV są bezpieczne. Żadne z organizmów zastosowanych w naszych produktach nie są genetycznie zmodyfikowane lub chorobotwórcze dla ludzi, zwierząt i roślin.

03

Jakość

Oferowane przez nas produkty są wyhodowane i wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Każda partia produktu musi zdać surowe testy kontroli jakości.

04

Cel stosowania

Produkty pod marką SK-BIOACTIV są skonstruowane tak by zapewnić skuteczne rozwiązania z wykorzystaniem składników, które nie powodują szkód w środowisku naturalnym.

05

Podstawowe informacje o firmie

IMEX TRADING WIESŁAW PACHLA zajmuje się zaopatrzeniem polskiego rynku w znakomitej jakości biopreparaty marki SK-BIOACTIV cieszące się bardzo wysokim uznaniem wśród ich użytkowników oraz świadczy z tym związane doradztwo.

Dane firmy

Imex Trading Wiesław Pachla
Franciszka Lessla 2 lok. 79
24-100 Puławy

NIP: 7161004171, REGON: 430476818,
BDO: 000631767
NRB: 77 8741 0004 0080 8853 2000 0010

Kontakt

© Copyright 2020 ImexTrading. Realizacja: PRESTOMEDIA