Wykaz wszystkich zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz wszystkich zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji

Wspomaganie oczyszczania ścieków komunalnych:

Wspomaganie oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach nieregularnie zasilanych ściekami, najczęściej z obiektów odwiedzanych w weekendy, np. campingi, domy wypoczynkowe, kluby sportowe itp.:

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa owoców, warzyw i produkcji wina:

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego:

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów przetwórstwa spożywczego:
Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających duży ładunek tłuszczu, pochodzących głównie z zakładów przetwórstwa spożywczego:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających zanieczyszczenia chemiczne i środki powierzchniowo czynne:

Wspomaganie oczyszczania ścieków powstałych w przemyśle chemicznym:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających związki chloroorganiczne:

Wspomaganie oczyszczania ścieków powstających w przemyśle papierniczym:

Wspomaganie procesów biologicznych w fermentorach beztlenowych oczyszczalni ścieków:

Wspomaganie procesu sedymentacji osadu nadmiernego w oczyszczalniach:

Podtrzymanie i stabilizacja zdrowej biomasy mikroorganicznej w ściekach:

Szybkie doraźne utlenianie azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych:

W oczyszczalniach, rozkład tłuszczu w zbiornikach, do których tłuszcz jest zgarniany z powierzchni oczyszczanych ścieków:

Rozkład tłuszczu w przepompowni ścieków lub tłoczni oraz zapobieganie zagniwaniu ścieków w komorach przepompowni i w kolektorach tłocznych:

W sytuacji stosowania w mniejszych przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych:

W sytuacji stosowania w większych przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych:

Rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w przydomowych i małych strefowych przepompowniach ścieków oraz w przykanalikach tłocznych od nich odchodzących:

Likwidacja starych mocno utrwalonych złogów organicznych we wszelkich zbiornikach asenizacyjnych, rurach kanalizacyjnych itp.:

Regeneracja niedrożnych, nawet kilkudziesięcioletnich, drenaży w  przydomowych oczyszczalniach ścieków i innych urządzeniach tego typu:

Utrzymanie drożności kanałów ściekowych wewnętrznych i separatorów tłuszczu w restauracjach, stołówkach, hotelach, domu itp.:

Rozkład tłuszczu, głównie utrzymanie drożności kanałów i separatorów tłuszczu w restauracjach, hotelach itp.:

Rozkład węglowodorów w przepompowni ścieków, osadniku myjni samochodowej lub  warsztatu mechanicznego, innej dowolnej komorze z przepływającymi ściekami:

Rozkład materii organicznej w kompostownikach:

Rozkład odchodów zwierzęcych i innych substancji organicznych w gnojownikach, gnojowicy i kompoście:

Rozrzedzenie gnojowicy długo zalegającej w komorach pod rusztem lub w zbiorczych zbiornikach asenizacyjnych:

Na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym:

Oczyszczanie gruntów skażonych zanieczyszczeniami węglowodorowymi:

Usuwanie węglowodorów głównie z trudnych do oczyszczenia twardych powierzchni jak np. beton (w tym kosta brukowa), asfalt, metal, tworzywa sztuczne, tłuczeń na szlakach kolejowych zanieczyszczony produktami naftowymi itp..:

Absorpcja węglowodorów rozlanych na utwardzonych powierzchniach poprzez natychmiastowe działanie w wyniku kontaktu:

Kontrola głównie wzrostu alg i rzęsy w hodowli ryb i krewetek:

Kontrola wzrostu alg i rzęsy w jeziorach i stawach:

Kontrola warstwy poszycia w trawnikach:

Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb:

Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków:

Eksploatacja toalet mobilnych itp.:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych pomieszczeniach:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych komorach sieci ściekowej na czas wykonywania robót serwisowych:

W sytuacji obecności w sieci kanalizacyjnej ścieków zagnitych, redukcja nieprzyjemnych zapachów w komorach rozprężnych, odpowietrznikach itp.:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów np. z oczyszczalni ścieków, kompostowni itp.:

Degradacji tłuszczu, olejów i smarów (TOS) w zmywarkach do naczyń:

Utrzymanie czystej wody w fontannach z zamkniętym obiegiem wody:

© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego