Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji do stosowania w przemyśle - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji do stosowania w przemyśle

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa owoców, warzyw i produkcji wina:

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego:

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów przetwórstwa spożywczego:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających duży ładunek tłuszczu, pochodzących głównie z zakładów przetwórstwa spożywczego:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających zanieczyszczenia chemiczne i środki powierzchniowo czynne:

Wspomaganie oczyszczania ścieków powstałych w przemyśle chemicznym:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających związki chloroorganiczne:

Wspomaganie oczyszczania ścieków powstających w przemyśle papierniczym:

Podtrzymanie i stabilizacja zdrowej biomasy mikroorganicznej w ściekach:

Szybkie doraźne utlenianie azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych:

Rozkład węglowodorów w przepompowni ścieków, osadniku myjni samochodowej lub  warsztatu mechanicznego, innej dowolnej komorze z przepływającymi ściekami:

Oczyszczanie gruntów skażonych zanieczyszczeniami węglowodorowymi:

Usuwanie węglowodorów głównie z trudnych do oczyszczenia twardych powierzchni jak np. beton (w tym kosta brukowa), asfalt, metal, tworzywa sztuczne, tłuczeń na szlakach kolejowych zanieczyszczony produktami naftowymi itp..:

Absorbcja węglowodorów rozlanych na utwardzonych powierzchniach poprzez natychmiastowe działanie w wyniku kontaktu:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych pomieszczeniach:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów np. z oczyszczalni ścieków, kompostowni itp.:

© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego