Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji w gospodarce ściekami komunalnymi - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji w gospodarce ściekami komunalnymi

Wspomaganie oczyszczania ścieków komunalnych:

Wspomaganie oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach nieregularnie zasilanych ściekami, najczęściej z obiektów odwiedzanych w weekendy, np. campingi, domy wypoczynkowe, kluby sportowe itp.:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających duży ładunek tłuszczu, pochodzących głównie z zakładów przetwórstwa spożywczego:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających zanieczyszczenia chemiczne i środki powierzchniowo czynne:

Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających związki chloroorganiczne:

Wspomaganie procesów biologicznych w fermentorach beztlenowych oczyszczalni ścieków:

Wspomaganie procesu sedymentacji osadu nadmiernego w oczyszczalniach:

Podtrzymanie i stabilizacja zdrowej biomasy mikroorganicznej w ściekach:

Szybkie doraźne utlenianie azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych:

W oczyszczalniach, rozkład tłuszczu w zbiornikach, do których tłuszcz jest zgarniany z powierzchni oczyszczanych ścieków:

Rozkład tłuszczu w przepompowni ścieków lub tłoczni oraz zapobieganie zagniwaniu ścieków w komorach przepompowni i w kolektorach tłocznych:

W sytuacji stosowania w mniejszych przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych:
W sytuacji stosowania w większych przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych:

Rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w przydomowych i małych strefowych przepompowniach ścieków oraz w przykanalikach tłocznych od nich odchodzących:

Likwidacja starych mocno utrwalonych złogów organicznych we wszelkich zbiornikach asenizacyjnych, rurach kanalizacyjnych itp.:

Regeneracja niedrożnych, nawet kilkudziesięcioletnich, drenaży w  przydomowych oczyszczalniach ścieków i innych urządzeniach tego typu:

Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb:

Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków:

Eksploatacja toalet mobilnych itp.:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych pomieszczeniach:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych komorach sieci ściekowej na czas wykonywania robót serwisowych:

W sytuacji obecności w sieci kanalizacyjnej ścieków zagnitych, redukcja nieprzyjemnych zapachów w komorach rozprężnych, odpowietrznikach itp.:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów np. z oczyszczalni ścieków, kompostowni itp.:
Utrzymanie czystej wody w fontannach z zamkniętym obiegiem wody:

© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego