Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji w gospodarstwie domowym - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji w gospodarstwie domowym

Rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w przydomowych przepompowniach ścieków oraz w przykanalikach tłocznych od nich odchodzących:

Likwidacja starych mocno utrwalonych złogów organicznych we wszelkich zbiornikach asenizacyjnych, rurach kanalizacyjnych itp.:

Regeneracja niedrożnych, nawet kilkudziesięcioletnich, drenaży w  przydomowych oczyszczalniach ścieków i innych urządzeniach tego typu:

Rozkład tłuszczu, utrzymanie drożności kanałów ściekowych wewnętrznych i separatorów tłuszczu w restauracjach, stołówkach, hotelach, domu itp.:

Rozkład tłuszczu, głównie utrzymanie drożności kanałów i separatorów tłuszczu w restauracjach, hotelach itp.:

Rozkład materii organicznej w kompostownikach:

Rozkład odchodów zwierzęcych i innych substancji organicznych w gnojownikach, gnojowicy i kompoście:

Na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym:

Oczyszczanie gruntów skażonych zanieczyszczeniami węglowodorowymi:

Usuwanie węglowodorów głównie z trudnych do oczyszczenia twardych powierzchni jak np. beton (w tym kosta brukowa), asfalt, metal, tworzywa sztuczne, tłuczeń na szlakach kolejowych zanieczyszczony produktami naftowymi itp..:

Absorpcja węglowodorów rozlanych na utwardzonych powierzchniach poprzez natychmiastowe działanie w wyniku kontaktu:

Kontrola warstwy poszycia w trawnikach:

Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb:

Eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków:

Eksploatacja toalet mobilnych itp.:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych pomieszczeniach:
Degradacji tłuszczu, olejów i smarów (TOS) w zmywarkach do naczyń:

Utrzymanie czystej wody w fontannach z zamkniętym obiegiem wody:

© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego