Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji w przetwórstwie spożywczym - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz zastosowań ze wskazaniem przyporządkowanych biopreparatów i/lub innych substancji w przetwórstwie spożywczym

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa owoców, warzyw i produkcji wina:

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego:

Wspomaganie oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów przetwórstwa spożywczego:
Wspomaganie oczyszczania ścieków zawierających duży ładunek tłuszczu, pochodzących głównie z zakładów przetwórstwa spożywczego:
Wspomaganie procesów biologicznych w fermentorach beztlenowych oczyszczalni ścieków:

Podtrzymanie i stabilizacja zdrowej biomasy mikroorganicznej w ściekach:

Szybkie doraźne utlenianie azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych:

Rozkład tłuszczu w przepompowni ścieków lub tłoczni oraz zapobieganie zagniwaniu ścieków w komorach przepompowni i w kolektorach tłocznych:

Likwidacja starych mocno utrwalonych złogów organicznych we wszelkich zbiornikach asenizacyjnych, rurach kanalizacyjnych itp.:

Rozkład tłuszczu, czyszczenie i utrzymanie drożności kanałów ściekowych wewnętrznych i separatorów tłuszczu w restauracjach, stołówkach, hotelach, domu itp.:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych pomieszczeniach:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów w różnych komorach sieci ściekowej na czas wykonywania robót serwisowych:

W sytuacji obecności w sieci kanalizacyjnej ścieków zagnitych, redukcja nieprzyjemnych zapachów w komorach rozprężnych, odpowietrznikach itp.:

Redukcja nieprzyjemnych zapachów np. z oczyszczalni ścieków, kompostowni itp.:

© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego