SK-BIOACTIV-19 - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

SK-BIOACTIV-19

Oferta > Produkty bakteryjne > Data > Typ
Szybkie utlenianie azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych
OPIS
SK-BIOACTIV-19 jest płynem zawierającym specjalnie dobraną kombinację drobnoustrojów, które mają zdolność szybkiego utleniania azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych, co skutkuje zmniejszeniem ilości azotu amonowego w oczyszczanych ściekach. SK-BIOACTIV-19 stosuje się doraźnie i tylko w sytuacji całkowitego zaniku bakterii nitryfikujących, dlatego zawsze przed podjęciem decyzji co do ewentualnego zastosowania SK-BIOACTIV-19 należy koniecznie wykonać analizę ścieków na zawartość bakterii nitryfikujących.

SKŁAD
  • Wysoko wydajne bakterie nitryfikujące  – Nitrosomonas spp. i Nitrobacter spp.

DZIAŁANIE
Nitrosomonas zawarte w SK-BIOACTIV-19 utleniają azot amonowy (NH41) do azotynu (NO2). Następie Nitrobacter zawarte w SK-BIOACTIV-19 utleniają azotyny (NO2) do azotanów (NO3). Proces zamieniania azotu amonowego w azotany jest znany jako nitryfikacja.

EFEKTY
  • SK-BIOACTIV-19 w ściekach zmienia azot amonowy w azotany.
  • Występujące w przyrodzie bakterie nitryfikujące to bardzo wolno namnażające się bakterie – dodawanie SK-BIOACTIV-19 przyspiesza ich rozwój.
  • Zimna pogoda spowalnia naturalny rozwój bakterii nitryfikujących – dodając SK-BIOACTIV-19 przyspiesza się ten proces.
  • Szybkie namnażanie bakterii nitryfikujących po toksycznym szoku.
  • Pomaga utrzymać odpowiedni poziom azotu amonowego.


© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego