Wykaz wszystkich produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz wszystkich produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań

Biopreparat w formie proszku do wspomagania przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz toalet mobilnych.
Inne zastosowania:
 • rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w przydomowych i małych strefowych przepompowniach ścieków oraz w przykanalikach tłocznych od nich odchodzących,
 • w sytuacji stosowania w przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach mniejszych przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych,
 • na fermach zwierząt hodowlanych, rozrzedzenie gnojowicy długo zalegającej w komorach pod rusztem lub w zbiorczych zbiornikach asenizacyjnych,
 • likwidacja starych mocno utrwalonych złogów organicznych we wszelkich zbiornikach asenizacyjnych, rurach kanalizacyjnych itp.,
 • regeneracja niedrożnych, nawet kilkudziesięcioletnich, drenaży w przydomowych oczyszczalniach ścieków i innych urządzeniach tego typu,
 • na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym,
 • w oczyszczalniach, rozkład tłuszczu w zbiornikach, do których tłuszcz jest zgarniany z powierzchni oczyszczanych ścieków,
 • w oczyszczalniach, wspomaganie procesu sedymentacji osadu nadmiernego.

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa ryb, owoców, warzyw i produkcji wina.

    Biopreparat w formie bloku do rozkładu węglowodorów w przepompowni ścieków, osadniku myjni samochodowej lub warsztatu mechanicznego, innej dowolnej komorze z przepływającymi ściekami.

    Biopreparat w formie proszku do użytku w hodowli ryb i krewetek. Jest stosowany głównie do kontroli wzrostu alg i rzęsy.

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego.

    Biopreparat w formie płynu do usuwania węglowodorów głównie z trudnych do oczyszczenia twardych powierzchni jak np. beton, asfalt, metal, tworzywa sztuczne, tłuczeń na szlakach kolejowych zanieczyszczony produktami naftowymi itp.. Idealny do czyszczenia kostki brukowej z zanieczyszczeń w postaci olejów lub smarów.

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków ze szczególnie dużym ładunkiem tłuszczu, pochodzących głównie z zakładów przetwórstwa spożywczego.

    Biopreparat w formie bloku do rozkładu tłuszczu w przepompowni ścieków i zapobiegania zagniwaniu ścieków w komorach przepompowni i w kolektorach tłocznych.
    Inne zastosowania:
    • w sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej z wykorzystaniem tłoczni, rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w kolektorach tłocznych,
    • wspomaganie przydomowych oczyszczalni ścieków,
    • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej i ciśnieniowej.

    Biopreparat w formie płynu do rozkładu tłuszczu w ściekach. Przeznaczony jest głównie do utrzymania drożności kanałów ściekowych wewnętrznych i separatorów tłuszczu w restauracjach, stołówkach, hotelach, domu itp..
    Inne zastosowania:
    • relatywnie szybkie udrożnienie zarośniętych tłuszczem kanałów instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków,
    • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej,
    • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej ciśnieniowej i w komorach przepompowni,
    • eksploatacja toalet mobilnych,
    • na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym.

    Biopreparat w formie proszku do kontroli warstwy poszycia w trawnikach. Rekomendowany do użycia na placach gier, szczególnie na polach golfowych, murawach do gry w krykieta itp., jak również na zadbanych trawnikach dekoracyjnych.

    Biopreparat w formie proszku do rozkładu tłuszczu. Używa go się głównie do utrzymania drożności kanałów i separatorów tłuszczu w restauracjach, hotelach itp.. Produkt jest bardzo zalecany do stosowania w warunkach nieregularnego zrzutu ścieków, np. kluby sportowe, które są intensywniej odwiedzane zwykle w dni weekendowe, ośrodki wypoczynkowe itp. Stosowanie produktu, mimo nieregularności zrzutu ścieków, pozwala utrzymać zdrową biomasę oczyszczalni.

    Utrzymanie czystej wody w fontannach z zamkniętym obiegiem wody.

    Biobreparat w formie proszku do rozkładu materii organicznej w kompostownikach. SK-BIOACTIV-13 znacząco przyspiesza rozkład materii, zmniejsza odór z kompostownika oraz czyni kompost o wiele bardziej wartościowym rolniczo poprzez zwiększenie zawartości składników mineralnych.

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków komunalnych.
    Inne zastosowania:
    • w sytuacji stosowania w przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach dużych przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych,

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania procesów biologicznych w fermentorach beztlenowych oczyszczalni ścieków.

    Substancja zapachowa w formie płynu o bardzo szerokim spektrum zastosowań.

    SK-BIOACTIV-17 ma formę płynu zawierającego specjalnie dobrany zestaw drobnoustrojów do degradacji tłuszczu, olejów i smarów (TOS) w zmywarkach do naczyń.

    Biopreparat, pożywka, w formie proszku zawierający biologiczne substancje odżywcze i stymulatory, które podtrzymują i stabilizują zdrową biomasę mikroorganiczną w ściekach.

    Biopreparat w formie płynu mający zdolność szybkiego utleniania azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych, co skutkuje zmniejszeniem ilości azotu amonowego w  oczyszczanych ściekach. SK-BIOACTIV-19 stosuje się doraźnie i tylko w sytuacji całkowitego zaniku bakterii nitryfikujących.

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów przetwórstwa spożywczego, również z przetwórstwa rybnego na lądzie i na statkach.

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków zawierających zanieczyszczenia chemiczne i środki powierzchniowo czynne.

    Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków powstałych w przemyśle chemicznym.

    Biopreparat w formie proszku do oczyszczania ścieków zawierających związki chloroorganiczne.

    Biopreparat w formie proszku do oczyszczania gruntów skażonych zanieczyszczeniami węglowodorowymi.

    Biopreparat w formie proszku przeznaczony do absorpcji węglowodorów rozlanych na utwardzonych powierzchniach poprzez natychmiastową absorbcję w wyniku kontaktu. Jest to bardzo szybka i łatwa w użyciu metoda pozbycia się rozlanych węglowodorów. Zastosowanie SK-BIOACTIV-25 pozostawia suche powierzchnie.

    Bioprteparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków powstających w przemyśle papierniczym.

    Biopreparat w formie proszku do kontroli wzrostu alg i rzęsy w jeziorach i stawach.

    Biopreparat w formie proszku do rozkładu odchodów zwierzęcych i innych substancji organicznych w gnojownikach, gnojowicy i kompoście. SK-BIOACTIV-28 znacząco przyspiesza rozkład odchodów i zmniejsza odór w stertach obornika.

    © 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
    Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego