Wykaz produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań w gospdarce ściekami komunalnymi - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań w gospdarce ściekami komunalnymi

Biopreparat w formie proszku do wspomagania przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz toalet mobilnych.
Inne zastosowania:
 • rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w przydomowych i małych strefowych przepompowniach ścieków oraz w przykanalikach tłocznych od nich odchodzących,
 • w sytuacji stosowania w przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach mniejszych przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych,
 • na fermach zwierząt hodowlanych, rozrzedzenie gnojowicy długo zalegającej w komorach pod rusztem lub w zbiorczych zbiornikach asenizacyjnych,
 • likwidacja starych mocno utrwalonych złogów organicznych we wszelkich zbiornikach asenizacyjnych, rurach kanalizacyjnych itp.,
 • regeneracja niedrożnych, nawet kilkudziesięcioletnich, drenaży w  przydomowych oczyszczalniach ścieków i innych urządzeniach tego typu,
 • na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym,
 • w oczyszczalniach, rozkład tłuszczu w zbiornikach, do których tłuszcz jest zgarniany z powierzchni oczyszczanych ścieków,
 • w oczyszczalniach, intensywne wspomaganie procesu sedymentacji osadu nadmiernego.

Biopreparat w formie bloku do rozkładu tłuszczu w przepompowni ścieków i zapobiegania zagniwaniu ścieków w komorach przepompowni i w kolektorach tłocznych.
Inne zastosowania:
 • w sieci kanaliozacyjnej ciśnieniowej z wykorzystaniem tłoczni, rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w kolektorach tłocznych,
 • wspomaganie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Biopreparat w formie płynu do rozkładu tłuszczu w ściekach. Przeznaczony jest głównie do  utrzymania drożności kanałów ściekowych wewnętrznych i separatorów tłuszczu w restauracjach, stołówkach, hotelach, domu itp..
Inne zastosowania:
 • relatywnie szybkie udrożnienie zarośniętych tłuszczem kanałów instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków,
 • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej,
 • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej ciśnieniowej i w komorach przepompowni ścieków metodą ciągłego dozowania kropelkowego lub cyklicznego oblewania zawartości komory i zatłuszczających się powierzchni niewielką ilością rozcieńczonego biopreparatu,
 • eksploatacja toalet mobilnych,
 • na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym.

Biopreparat w formie proszku do rozkładu tłuszczu. Używa go się głównie do utrzymania drożności kanałów i separatorów tłuszczu w restauracjach, hotelach itp.. Produkt jest bardzo zalecany do stosowania w warunkach nieregularnego zrzutu ścieków, np. kluby sportowe, które są intensywniej odwiedzane zwykle w dni weekendowe, ośrodki wypoczynkowe itp. Stosowanie produktu, mimo nieregularności zrzutu ścieków, pozwala utrzymać zdrową biomasę oczyszczalni.

Utrzymanie czystej wody w fontannach z zamkniętym obiegiem wody.

Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków komunalnych.
Inne zastosowania:
 • w sytuacji stosowania w przepompowniach ścieków biopreparatu SK-BIOACTIV-08, szybka odbudowa biomasy w komorach dużych przepompowni w przypadku wymycia jej spowodowanego np. intensywnym opadem deszczu lub wypompowania dla potrzeb serwisowych,

Biopreparat w formie proszku do wspomagania procesów biologicznych w fermentorach beztlenowych  oczyszczalni ścieków.

Substancja zapachowa w formie płynu o bardzo szerokim spektrum zastosowań.

Biopreparat, pożywka, w formie proszku zawierający biologiczne substancje odżywcze i stymulatory, które podtrzymują i stabilizują zdrową biomasę mikroorganiczną w ściekach.

Biopreparat w formie płynu mający zdolność szybkiego utleniania azotu amonowego w ściekach w  warunkach tlenowych, co skutkuje zmniejszeniem ilości azotu amonowego w oczyszczanych ściekach. SK-BIOACTIV-19 stosuje się doraźnie i tylko w sytuacji całkowitego zaniku bakterii nitryfikujących.


© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego