Wykaz produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań w gospodarstwie domowym - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań w gospodarstwie domowym

Biopreparat w formie proszku do wspomagania przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz toalet mobilnych.
Inne zastosowania:
 • rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w przydomowych i małych strefowych przepompowniach ścieków oraz w przykanalikach tłocznych od nich odchodzących,
 • likwidacja starych mocno utrwalonych złogów organicznych we wszelkich zbiornikach asenizacyjnych, rurach kanalizacyjnych itp.,
 • regeneracja niedrożnych, nawet kilkudziesięcioletnich, drenaży w  przydomowych oczyszczalniach ścieków i innych urządzeniach tego typu,
 • na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym,
 • eksploatacja toalet mobilnych.

Biopreparat w formie płynu do usuwania węglowodorów głównie z trudnych do oczyszczenia twardych powierzchni jak np. beton, asfalt, metal, tworzywa sztuczne, tłuczeń na szlakach kolejowych zanieczyszczony produktami naftowymi itp.. Idealny do czyszczenia kostki brukowej z zanieczyszczeń w postaci olejów lub smarów.

Biopreparat w formie bloku do rozkładu tłuszczu w przepompowni ścieków i zapobiegania zagniwaniu ścieków w komorach przepompowni i w kolektorach tłocznych.
Inne zastosowania:
 • wspomaganie przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Biopreparat w formie płynu do rozkładu tłuszczu w ściekach. Przeznaczony jest głównie do utrzymania drożności kanałów ściekowych wewnętrznych i separatorów tłuszczu w restauracjach, stołówkach, hotelach, domu itp..
Inne zastosowania:
 • relatywnie szybkie udrożnienie zarośniętych tłuszczem kanałów instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków,
 • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej,
 • eksploatacja toalet mobilnych,
 • na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym.

Biopreparat w formie proszku do kontroli warstwy poszycia w trawnikach. Rekomendowany do użycia na placach gier, szczególnie na polach golfowych, murawach do gry w krykieta itp., jak również na zadbanych trawnikach dekoracyjnych.

SK-BIOACTIV-12
Utrzymanie czystej wody w fontannach z zamkniętym obiegiem wody.

Biobreparat w formie proszku do rozkładu materii organicznej w kompostownikach. SK-BIOACTIV-13 znacząco przyspiesza rozkład materii, zmniejsza odór z kompostownika oraz czyni kompost o wiele bardziej wartościowym rolniczo poprzez zwiększenie zawartości składników mineralnych.

Biopreparat w formie proszku do wspomagania procesów biologicznych w fermentorach beztlenowych oczyszczalni ścieków.

Substancja zapachowa w formie płynu o bardzo szerokim spektrum zastosowań.

SK-BIOACTIV-17 ma formę płynu zawierającego specjalnie dobrany zestaw drobnoustrojów do degradacji tłuszczu, olejów i smarów (TOS) w zmywarkach do naczyń.

Biopreparat w formie proszku przeznaczony do absorpcji węglowodorów rozlanych na utwardzonych powierzchniach poprzez natychmiastową absorpcję w wyniku kontaktu. Jest to bardzo szybka i łatwa w użyciu metoda pozbycia się rozlanych węglowodorów. Zastosowanie SK-BIOACTIV-25 pozostawia suche powierzchnie.

Biopreparat w formie proszku do rozkładu odchodów zwierzęcych i innych substancji organicznych w gnojownikach, gnojowicy i kompoście. SK-BIOACTIV-28 znacząco przyspiesza rozkład odchodów i zmniejsza odór w stertach obornika.

© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego