Wykaz produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań w przemyśle spożywczym - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Wykaz produktów ze wskazaniem zastosowania podstawowego oraz innych możliwych zastosowań w przemyśle spożywczym

Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków pochodzących z przetwórstwa ryb, owoców, warzyw i produkcji wina.

Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków pochodzących z przemysłu mleczarskiego.

Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków ze szczególnie dużym ładunkiem tłuszczu, pochodzących głównie z zakładów przetwórstwa spożywczego.

Biopreparat w formie bloku do rozkładu tłuszczu w przepompowni ścieków i zapobiegania zagniwaniu ścieków w komorach przepompowni i w kolektorach tłocznych.
Inne zastosowania:
  • w sieci kanaliozacyjnej ciśnieniowej z wykorzystaniem tłoczni, rozkład tłuszczu i zapobieganie zagniwaniu ścieków w kolektorach tłocznych,
  • wspomaganie przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Biopreparat w formie płynu do rozkładu tłuszczu w ściekach. Przeznaczony jest głównie do utrzymania drożności kanałów ściekowych wewnętrznych i separatorów tłuszczu w restauracjach, stołówkach, hotelach, domu itp..
Inne zastosowania:
  • relatywnie szybkie udrożnienie zarośniętych tłuszczem kanałów instalacji kanalizacyjnej wewnątrz budynków,
  • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej grawitacyjnej,
  • rozkład tłuszczu i utrwalonych złogów organicznych w kanałach sieci ściekowej ciśnieniowej i w komorach przepompowni,
  • eksploatacja toalet mobilnych,
  • na działkach przydomowych, utylizacja odchodów zwierzęcych, np. psich, szczególnie po okresie zimowym.

Biopreparat w formie proszku do rozkładu tłuszczu. Używa go się głównie do utrzymania drożności kanałów i separatorów tłuszczu w restauracjach, hotelach itp.. Produkt jest bardzo zalecany do stosowania w warunkach nieregularnego zrzutu ścieków, np. kluby sportowe, które są intensywniej odwiedzane zwykle w dni weekendowe, ośrodki wypoczynkowe itp. Stosowanie produktu, mimo nieregularności zrzutu ścieków, pozwala utrzymać zdrową biomasę oczyszczalni.

Substancja zapachowa w formie płynu o bardzo szerokim spektrum zastosowań.

Biopreparat, pożywka, w formie proszku zawierający biologiczne substancje odżywcze i stymulatory, które podtrzymują i stabilizują zdrową biomasę mikroorganiczną w ściekach.

Biopreparat w formie płynu mający zdolność szybkiego utleniania azotu amonowego w ściekach w warunkach tlenowych, co skutkuje zmniejszeniem ilości azotu amonowego w  oczyszczanych ściekach. SK-BIOACTIV-19 stosuje się doraźnie i tylko w sytuacji całkowitego zaniku bakterii nitryfikujących.

Biopreparat w formie proszku do wspomagania oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów przetwórstwa spożywczego, również z przetwórstwa rybnego na lądzie i na statkach.

© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego