Czy warto stosować biopreparaty SK-BIOACTIV - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Czy warto stosować biopreparaty SK-BIOACTIV

Wzbogacanie osadu czynnego, błony biologicznej, osadu granulowanego na oczyszczalniach ścieków bakteriami (z grupy bacillus, lactobacillus, nitrosomas, nitrobacter, psudomonas) oraz mikroorganizmami archaea – nazywamy bioaugumentacją.

  • Bioagumentacja ma na celu uzdrowienie i zwiększenie populacji odpowiednich grup bakterii.

  • Bioaugumentacja zwiększa zdolności operacyjne oczyszczalni i pozwala na przyjęcie większego obciążenia biochemicznego w ściekach – bez konieczności rozbudowy infrastruktury oraz zwiększania energochłonności (na dodatkowe systemy napowietrzania i hydraulicznego manipulowania osadami zawracanymi i nadmiernymi).

  • Bioaugumentacja sprawdza się we wszystkich typach oczyszczalni: klasyczne z osadem czynnym, SBR, MMBR, reaktory beztlenowe (UASB i podobne), biologiczne złoża zraszane, biologiczne złoża zawieszone, stawy stabilizacyjne (tlenowe, fakultatywne, beztlenowe), filtry roślinno-żwirowe, oczyszczalnie typu Lemma.

  • Bioaugumentacja umożliwia szybki i bezstresowy restart oczyszczalni mechaniczno-biologicznej po ciężkich awariach skutkujących zagniciem osadu czynnego/granulowanego, opadnięciem ciężkiej błony biologicznej (przerośniętej bakteriami zooglea), zaślepieniem filtra roślinno-żwirowego.

  • Bioaugumentacja stosowana jest również w technologii remediacji stawów, sztucznych zalewów i jezior narażonych na zakwity sinic i algi (glonów). Zjawisko szczególnie uciążliwe w okresie letnim: lipiec – sierpień, - wywołane eutrofizacją wód (niekontrolowany, zewnętrzny napływ substancji biogennych - nawozy z pól, niedoczyszczone ścieki bytowe).

  • Bioaugumentacja to podstawowe narzędzie bioremediacji gleb. Może być wykonywana w miejscu skażenia.

Dzięki prostym metodom aplikacji osiągamy określony efekt za niewielki ułamek nakładów niezbędnych przy wykonywaniu prac mechaniczno-konstrukcyjnych stosowanych w rozwiązywaniu problemów jak wyżej.

Dlatego właśnie polecamy stosowanie naszego systemu biologicznej bioaugumentacji z wykorzystaniem SK-BIOACTIV we wszystkich projektach dotyczących remediacji oczyszczalni ścieków, uzdatniania powierzchniowych wód gruntowych oraz oczyszczania skażonych gleb i wielu innych.

Zapoznaj się z:
© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego